Dnia 26 września br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. Na mocy podpisanych dokumentów Grupa Wydawnicza Polskapresse objęła 3.571.428 akcji na okaziciela serii E po cenie 0.14 zł (czternaście groszy) za każdą akcję. Akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji .

Akcje spółki Langloo S.A. dnia 26 września są wyceniane na 0,08 zł (osiem groszy).

 

Facebook