Facebook

Contact

Address

53 Rzymowskiego St.

Warsaw 02-697

Adgar Wave building, entrance A

 tel.: +48 22 567 00 00


fax: +48 22 567 00 01 

e-mail: biuro@iqpartners.pl


e-mail: info@iqpartners.pl

Contact form

Name and surname:
 
Email Address:
 
Message content:
Send message

SPÓŁKA IQ PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ PRZY AL. JEROZOLIMSKIE 65/79 W WARSZAWIE, 00-697 WARSZAWA, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000290409,NIP: 1132682830, REGON: 141064373; z kapitałem zakładowym w wysokości 22.353.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie: Maciej Hazubski - Prezes Zarządu, Wojciech Przyłęcki - Wiceprezes Zarządu